Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Նորություններ
Elections

 • MatzeG
 • 2019-06-10

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections start on the 10th of June and end on the 23rd of June, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Michael Samir
Mika
2017-09-22 21:49
Այսօր ուշ երեկոյան ավարտվեցին Մեր ակումբի եւ U.S. Sassuolo Calcio թիմի միջեւ ընթացող շուրջ մեկամսյա բանակցությունները, կապված Գանայի երիտասարդական եւ ազգային հավաքականների նախկին դարպասապահ Միշել...
Elections

 • MatzeG
 • 2019-02-18

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections start on the 18th of February and end on the 3rd of March, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Elections

 • MatzeG
 • 2018-10-28

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections start on the 29th of October and end on the 11th of November, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

It is Election time!

 • MatzeG
 • 2018-07-08

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections start on the 9th of July and end on the 22nd of July, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Election time is here!

 • MatzeG
 • 2018-03-19

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections start on the 19th of March and end on the 1st of April, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Election time is here!

 • MatzeG
 • 2017-11-26

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections start on the 27th of November and end on the 10th of December, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Election time is here!

 • MatzeG
 • 2017-08-07

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections start on the 7th of August and end on the 20th of August, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Election time is here!

 • MatzeG
 • 2017-04-17

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections start on the 17th of April and end on the 30th of April, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Web Developer wanted!

 • greg [del]
 • 2017-01-30

We are seeking a Web Developer to carry out Sokker Manager web page modifications on selected user ideas or requests.
It is planned as an extra job for the programmer, 1-2 hours daily, 5 days a week. Also possible is an extra bonus eg. 10% of Sokker income rise after implementation of selected ideas.

An ideal candidate would meet these requirements:
- experience with developing web pages, proven with portfolio
- good knowledge of php programming
- experience with MySQL databases
- experience with at least one php framework
- active Sokker club manager and activity on forums

If interested, please send your CV with portfolio of web pages (links) and your expected wage per hour to sokker@sokker.org .

Notice that Sokker Manager website code is quite ancient, it was developed In 2003 and is not even object-oriented In most part. Ok, you have been warned :)

We are looking also for someone with Adobe Flash Animate CC knowledge to convert all Sokker Flash animations on the site to HTML5. Separate, one-time job only (also expected wage, CV and portfolio).

Christmas and Election Time have arrived

 • MatzeG
 • 2016-12-25

Season’s greetings!

Christmas has arrived on Sokker and Santa has brought a gift for every user; all users will receive a full day of Plus. This will be active on the 25th of December only.

In other news: It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections start on the 26th of December and end on the 8th of January, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

It is election time again

 • Charles Hill
 • 2016-09-06

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections started on the 18th of September, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Election Time is here!

 • MatzeG
 • 2016-05-16

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections started on the 16th of May and end on the 29th of May, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Election Time is here!

 • MatzeG
 • 2016-01-25

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections will start on the 25th of January and end on the 7th of February, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Election Time is here!

 • MatzeG
 • 2015-10-05

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections will start on the 5th of October and end on the 18th of October, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Election Time is here!

 • MatzeG
 • 2015-06-14

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections will start on the 15th of June and end on the 28th of June, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Election Time is here!

 • MatzeG
 • 2015-02-23

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections will start on the 23rd of February and end on the 8th of March at 21:28, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Inter Football Manager

 • MatzeG
 • 2014-11-24

We are happy to announce the release of our new game Inter Football Manager for mobile devices. The game is currently available for Android only, but we plan to develop a version for iOS.

You can download Inter Football Manager from Google Playstore
Inter Football Manager - Android

There is a free version of the game with limited playing time. Your team will be reset after the trial-period.
Inter Football Manager Lite - Android

You can also play the game on your desktop computer.
Inter Football Manager - Online


You are probably asking, why we didn't develop just a version of Sokker for mobile devices, but a new game. The answer is simple: The mobile game should be more dynamic and simple than Sokker. A game that you can play when you have the time for it. Here are some of the major modifications compared to Sokker:
★ Matches are played everyday. You can wait for the scheduled time or even decide to play instantly.
★ One day in Inter Football Manager equals one week in Sokker. Every day your players receive training, you get money from sponsors and new juniors join the junior school.
★ You can train more than one skill per training session and training depends less on the matches played.
★ Players have an additional skill, fitness, which drops if the players trains too much. Players with low fitness will train and play worse.
★ The skills of the players are numbers from 0 to 100.
★ Players have contracts.
★ Players do not have values. Instead, for each position (GK, DEF, MID, ATT) a number between 0 and 100 will indicate how well the players suits to that position.
★ Leagues in Inter Football Manager have 14 teams. At the end of the season the top 6 teams will promote and the worst 6 will relegate.
★ A season lasts 4 weeks. New leagues are created every season with teams of active players. Bot teams are removed at the end of the season. Also teams of inactive users are cleared. They will start with a new team in the bottom division once they log in again.
★ The skills of your players, fan mood and account balance will be visible for your opponents. This will allow you to follow the management strategy of other managers.
★ You can choose your club logo and background image from a set of default pictures.
★ You can buy Tokens and use them for special features, eg. on the transfermarket. Tokens can also be earned by logging in every day.
★ There's a default starting price for players on the transferlist. Bidding on players requires Tokens.

As you can see the modifications we've made are huge. A compromise wouldn't have worked well for both Sokker and a mobile football manager. There are many users who are playing Sokker for many years and who wouldn't accept if we had made these changes to Sokker. On the other hand a mobile version of Sokker would be unplayable without these modifications. You should be able to play when you start your mobile app and not wait all week for just one league game on sunday.

Also, two games are better than just one ;)

Election Time is here!

 • MatzeG
 • 2014-11-03

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections will start on the 3rd of November and end on the 16th of November at 21:34, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

League cleaning

 • MatzeG
 • 2014-10-28

We will perform a big league cleaning between 3rd and 8th november after the relegation playoffs. We plan to remove the bottom division in countries that have much less active users than teams. By deleting bot-teams we want to make the game more interesting for new managers. Currently many of them have to play one or two seasons in bottom leagues against bots only, before they promote and play against human-controlled teams.

The 10 countries with the highest percentage of bot teams are the following (country users/teams):

Israel 50 / 680
Sverige 70 / 680
Malaysia 33 / 296
USA 80 / 680
Danmark 87 / 680
Türkiye 1121 / 6824
Norge 71 / 424
England 115 / 680
Portugal 303 / 1704
Deutschland 303 / 1704

Of course we will delete the bottom division not only in these countries, but in every country where it is possible. Teams of active managers from the bottom division who didn't promote will be moved to second-last division. We also consider removing the third division in countries with less than 20 users.

Furthermore we introduce another modification regarding bot teams. Once per season old players with low values of these teams will be replaced by younger ones. This should reduce games against bot teams where players are kicking the ball outside of the field all the time.

It is Election time!

 • Morsey [del]
 • 2014-07-14

The election period is upon us once again. It is your chance to have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

The elections will begin on 14th of July and will end on the 27th of July at 22:26. So start asking candidates tough questions, and voting for who you want to be as your next National Team coach!

Brasil Simulation - 2014 World Cup

 • Morsey [del]
 • 2014-06-11

The 2014 Brasil World Cup is upon us, and we have decided to join in by bringing the 2014 World Cup to Sokker with an exclusive 2014 World Cup Sokker Simulation. This simulation will feature all matches from the World Cup, and will be simulated a day in advance before the real matches take place.

The simulation results can be used for Sokker promotion where you can potentially earn yourself plus. You can paste the simulation links on various sports sites, and social media sites, and you can also use your buddy link, with the correct match ID and User login, to receive free plus from any users you invite using that link.

Buddy Link (link will activate after match is simulated):
www.sokker.org/comment/matchID/NUMBER/buddy/LOGIN
(Replace NUMBER with the physical matchID, and LOGIN with your own login name)

Example using Brasil vs Croatia simulation:
http://online.sokker.org/comment/matchID/25959778/buddy/tester

All the matches will be simulated in a special friendly league created for this simulation;
Brasil Simulation: http://online.sokker.org/league/leagueID/52487

We have also created a special forum for the Brasil 2014 World Cup simulation, which includes group topics with polls where predictions can be made for each group.

Simulation Forum: http://online.sokker.org/forum/ID_forum/56984

In the same forum, each team participating in the 2014 World Cup, where you can discuss the performances, results, but also the skills of the players. Each player in each team had to be generated, based on the value of the Transfermarkt.de website. This value is then converted into player attributes which can be adjusted accordingly.

Join in on the fun and support your team!

New Layout Tests

 • Morsey [del]
 • 2014-03-28

We are pleased to invite you to test a new layout for Sokker.

Link: http://new.sokker.org

It is based on Bootstrap, a popular HTML framework. This has enabled us to create a more modern and attractive appearance for Sokker, and will allow for a more comfortable and natural page on different devices; smartphones, tablets and desktop PCs.

Currently tests are open to holders of Plus and Sokker Staff.

The new website will also allow for some personalisation, check here: http://new.sokker.org/theme

You will be able to choose between various themes and choose the background of your choice.

We are still in the process of refining and improving the page, and at this time there is still some untranslated text. Also at this time, it is not possible to watch matches through the new domain.

Warning! The new.sokker.org database is the same as that on online.sokker.org. Any activity that occurs on your account when using the new layout will happen in real time and for real.

We hope you enjoy the new vision for Sokker and invite you to post any feedback you have in the thread below;
http://online.sokker.org/forum_topic/ID_forum/1259/ID_topic/3054744/pg/1

Regards,
Your Sokker Development Team

Election Time Has Arrived!

 • Morsey [del]
 • 2014-03-24

The election period has arrived! It is your chance to have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

The elections will begin on 23rd of March and will end on the 6th of April at 22:23. So start asking candidates tough questions, and voting for who you want to be as your next National Team coach!

Santa has arrived!

 • Morsey [del]
 • 2013-12-25

Season’s greetings!

Christmas has arrived on Sokker and Santa has brought a gift for every user; all users will receive a full day of Plus. This will be active on the 25th December only.

Use this day to view the additional features that plus provides, such as the new 3D match viewer for games, team statistics, or you could even design your match kit and much, much more.

We wish you a happy Christmas, and wish you good luck for the New Year.

Election Time is Here!

 • Charles Hill
 • 2013-12-02

It is election time again! You have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

The elections will end on the 15th of December. So start asking candidates tough questions, and voting for who you want to be as your next National Team coach!

Pay PLUS and COINS with PAYPAL

 • FREDDY_PAITO
 • 2013-11-25

Hello sokker managers,

I want to share with you about my experience buying PLUS and COINS. This news not an official news from developers team. It is from me. I saw some user have problem when paying with Dotpay. They have to wait for days after their PLUS transaction to get their PLUS activated. Sometime Dotpay reject their transaction and sokker did not know the reason.

So, from my own experience, i want share with you, if you want to buy PLUS and/or COINS, it is better to use paypal payment method. Your PLUS or COINS will be activated automatically in a few seconds after your transaction complete.

I already prove it. I use paypal to buy PLUS and COINS for my friends in my country. And the result, their PLUS and COINS activated only few seconds.

if you do not have credit card, you can buy virtual credit card (VCC) then verified your paypal account. after that, you can buy paypal balance to the paypal balance seller at your country.

Thank you for your time read my post.
I hope there will be no problem anymore for you to get your PLUS and/or COINS activated.

regards,

Election Time is Here!

 • Morsey [del]
 • 2013-08-12

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections will start on the 12th of August and end on the 25th of August at 22:23, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

Sokker Coins

 • Morsey [del]
 • 2013-08-08

It is now possible for managers to purchase Coins. Coins can be used to give you access to several Plus options should you not want to use all the Plus options in the Plus subscription.

You can purchase Coins in the Sokker Store which can be found on the 'Plus' Page.

Coins will provide various plus options, including the possibility to skip advertisements prior to games, and the option to allow you to play arcade games.

More information about Coins will be added shortly.

PayPal and Dotpay

 • Morsey [del]
 • 2013-07-14

Payments made through PayPal or Dotpay will now be processed instantly. If you purchase Plus through these options, you should receive your Plus within a few minutes of the payment being made.

Arcade Matches!

 • Morsey [del]
 • 2013-06-26

This week we are introducing two interesting changes.

Plus users will now be able to play a friendly match every day in "Arcade mode".

The basic principles of this type of game are as followed:
* Arcade games are only possible between two teams with Plus active.
* A team can only play one game per day, however arcade matches will not be possible on Wednesdays.
* Arcade games are for fun and have no effect on reality; injuries and cards are not saved after the game, and the match has no impact on training. You can play all players in arcade games, even if they have injuries or red cards which prevent them from playing normal games.
* Teams are able to set the start time of the match from 09:00 to 2:59 CET.
* You can play the match on the same day as it is organised, but remember to give teams time to adjust their lineup.

Our second change is an 'ad break' before watching games as a non-Plus user. You can easily remove this and at the same time support the development of Sokker by purchasing Plus.

Sincerely,

Your Sokker Development Team

Election Time is Here!

 • Morsey [del]
 • 2013-04-24

It is election time again! You have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

The elections began this Monday, 22nd April, and will end on the 5th of May at 22:23. So start asking candidates tough questions, and voting for who you want to be as your next National Team coach!

Upcoming Changes

 • Morsey [del]
 • 2013-04-04

We are approaching the time to introduce important modifications on the Sokker website. These changes are mainly of a technical nature, relating primarily to how pages are displayed. These modifications do not bring anything new to the game, or visible changes; however there could be complications for users using custom skins. These modifications were made for several important reasons.

The first reason for these modifications is for the desire to adapt Sokker for smartphones and tablets. This will be the beginning to create an official application for iOS and Android users. It is one of the most important upcoming projects, with many users eagerly awaiting these applications.

The second reason why we have introduced these changes is due to several problems with the positioning of pages in the current format. In addition, the url addresses of subpages were hidden for users, which made it difficult for users to share their latest matches, news publications etc. since you could not copy the url address easily. The modifications will make the url addresses more visible to users and more easily obtained.

The third reason for the changes is due to graphical modifications which we are planning upon the website. We have already prepared a new design and these modifications will make it easier to implement the design. The graphical changes are aimed at new users visiting the page, as the current design is quite outdated.

Another important reason for the changes is to improve our method of placing advertisements on the website. Advertisements are not the users’ favourite part of the website, but thanks to advertising, the game can be free in its basic version. The easiest and recommended method by us to get rid of ads is to buy plus, which removes ads when you view the website.

The need to adapt skins for new conditions is a result of these changes. The official skins have already been adapted, but skins from other sources will need to be modified by their respective authors. We do not recommend the user of the old skins in the new layout, because the page is likely to not display correctly. In the coming months, we anticipate further changes to the website coding, therefore keep that in mind if you are a creator of skins.

The home page has been modified, in order to be friendlier for new and existing users. The URLs of the pages are now in a more readable form, both for users and in web searches too. The graphic design at the moment is unchanged, but as mentioned, in the future it will change. Work is ongoing on a new look of the home page and website to make it more attractive for new users.

We also noticed a possibility of making a link to Sokker available in many different ways from your club page. You will be able to invite people to Sokker in a more convenient method and you will receive 10 days of Plus for every 10 new members who register from your invitation.

Making these changes requires further refining by changing URL formats, as at the moment not all components are working as intended. Therefore so far, we invite you to test the new version at:

http://new.sokker.org

Please report any bugs or problems you experience in the thread below;

http://online.sokker.org/forum_topic.php?ID_forum=1261&ID_topic=2937385

Currently, we focus on creating an official Sokker application and mobile version of the website. In the future we would like to make changes in training, in accordance with the expectations expressed in surveys. Ultimately, the training has to be more realistic and more interesting, but less dependent on matches played. But we aim to maintain continuity and any changes in training will be introduced gradually, to assist with people who have training programs for their players. We will inform you about the details in advance.

Sincerely,

Your Sokker Development Team

POLL - Ideas and Suggestions for Sokker

 • Morsey [del]
 • 2013-02-09

Hello Sokker Community,

For some time, users have requested for us to hear your voices, and this has been heard by the developers. We would like to know what you would like implemented or changed within the game. In the poll above, are some ideas we heard the community would like.

- Make Sokker into Android and ios client
- Change website graphics design, especially home page
- Change faces to be more realistic and visible in 3D viewer
- Change Training to be more realistic, add team training camps
- More payment options
- Improved interactive ingame tutorial
- Introduce Team/Individual Playing Styles (e.g. long/short pass styles etc.)
- More statistics for players and teams
- Market Assistant / Autobid system
- Reduce bottom divisions into one big league similar to the junior leagues

These are only some of the ideas being discussed and accepted as possible by the developers. However they would like to hear your opinions, what would you like to see implemented or changed? Please vote on the poll as we would like to have your feedback!

You can access the poll in the links below;

Sokker Facebook Page: http://www.facebook.com/SokkerManager
Direct Link: http://www.facebook.com/questions/551078224911335/

Link to the discussion thread: http://online.sokker.org/forum_topic.php?ID_forum=1259&ID_topic=2915942&pg=0#new

Sincerely,

Your Sokker Development Team

Election Time is Here!

 • Morsey [del]
 • 2012-12-31

It is election time again! You will have the opportunity to stand for election as the national team coach (either Senior or U21) of any nation, and vote a senior and U21 manager for your own nation.

To access the election page, go to the respective country homepage, then click on National Team, and then Elections.

If you stand for election, it is recommended that you open ONE thread in the appropriate country forum after the elections start. Please prefix your thread with [NT] or [U21] , e.g. [NT] greg or [U21] damian. Please do NOT spam forums, SK-mail people directly for votes, or spam users Guest Books. Any of these spam activities will result in forum banning and/or a financial fine.

Please remember that a user who has been elected as an NT manager will not be able to resign from their job. Therefore when you stand for the NT job, it is not only for fun, it is also your responsibility to serve the full term which the people that voted you into the job thought you should serve.

Elections will start on the 31st of December and end on the 13th of January at 22:23, so start preparing your speeches, asking candidates tough questions & voting!

3D Viewer Update

 • Morsey [del]
 • 2012-09-30

We have made several modifications to the 3D viewer, these modifications and improvements are listed below;

- Automatic antialiasing change if the frame rate is too low (below 10 fps)
- Normal camera modified to fit better so now there is less zoom and more distance
- Fullscreen button added
- Additional information added on keys to go fullscreen and change camera mode
- Performance increased when watching in window (fullscreen is the same)
- Background on start menu has been fixed

In other news;

Recently we have encountered issues with our servers, after our proxy server hang over and restarted; the graphics server went slow and had to be restarted too. Unfortunately, the graphics server wouldn't restart which is the reason why the graphics of logos, photos and the view graphics went slow. The transfers were moved forward and the graphic server issues were resolved shortly after.

We apologize for any inconvenience this may have caused.

Կրկին ընտրություննե՛ր են

 • MARM
 • 2012-09-18

Նորից եկավ ընտրությունների ժամանակը: Յուրաքանչյուրը հնարավորություն կստանա մասնակցելու դրանց որպես ցանկացած երկրի Ազգային կամ երիտասարդական հավաքականների մարզիչի թեկնածու, ինչպես նաեւ քվեարկելու իր երկրի հավաքականների մարզիչի թեկնածություն առաջադրած մենեջերների օգտին:

Ընտրությունների էջ անցնելու համար հարկ է գնալ համապատասխան երկրի գլխավոր էջն, այնուհետեւ՝ սեղմել «Ազգային հավաքական» հղումը, որից հետո՝ «Ընտրություններ»:

Եթե դու որոշել ես թեկնածությունդ դնել ընտրություններում, առաջարկվում է ընտրությունների սկսվելուց հետո համապատասխան երկրի ֆորումում բացել թեմա՝ [NT] կամ [U21] խորագրերի ներքո: Խնդրվում է ֆորումներում սպամով չզբաղվել, Սոկկերի փոստով չխնդրել մարդկանց քվեարկել քո օգտին, կամ գրել այդ առթիվ նրանց հյուրագրքերում: Այս «սպամային գործունեություններից» յուրաքանչյուրը կարող է հանգեցնել ֆորումից վտարման կամ տուգանքի:

Խնդրեմ, հիշե՛ք, որ հավաքականներից որեւէ մեկի մարզիչ ընտրված մենեջերը չի կարող հրաժարվել այդ աշխատանքից: Այնպես որ, մասնակցության որոշում կայացնելուց առաջ լավ կլիներ գիտակցել, որ դա միայն զվարճանք չէ. Դուք նաեւ պատասխանատվություն եք ստանձնում մարզիչ եղած ողջ ժամանակաշրջանում ծառայելու մարդկանց, ովքեր իրենց ձայնը տվել են ձեր օգտին՝ մտածելով, որ ամենալավը դուք կարող եք կատարել այդ պարտականությունը:

Ընտրությունները կվերջանան սեպտեմբերի 23-ին, ժամը 22:22. Պատրաստեք ձեր խոսքն՝ ուղղված Ձեր օգտին քվեարկել պատրաստվողներին, ինչպես նաեւ պատրաստ եղեք նախապես պատասխանել նրանց հուզող, այդ թվում նաեւ՝ դժվարին հարցերին:

նոր 3D խաղի դիտարկիչ

 • MARM
 • 2012-05-30

Մենք հպարտ ենք հայտարարել, որ Sokker-ը իրականացրել է նոր` 3D խաղի դիտարկիչ: Դա մշակվել է Adobe Flash –ով և օգտագործում է Adobe Flash Player 11-ի նոր 3D ֆունկցիոնալությունը:

3D խաղի դիտարկչում, այժմ խաղը ունի նոր տեսք նաև նոր 3D մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս մեզ խաղը դիտել հետևյալ հնարավորություններով`

- տեսախցիկների տարբեր անկյուններ և բարձրություններ
- մարզահագուստի տարբեր ձևեր (հասանելի է միայան Պլյուս օգտատերերի համար, 'մարզահագուստ' մեյուում)
- խաղացողի դեմքի և սանրվածքի դիտում (հետագայում)
- մարզադաշտի ավելացում և խաղին եկած երկրպագուների ցուցադրում
- խոտածածկի տարբեր տեսակներ և խոտախախկի կտրվածքի տեսակներ
- խաղադաշտի չափսերի մեծացման հնարավորություն(հասանելի է միայան Պլյուս օգտատերերի համար, 'մարզահդաշտ' մեյուում)
և հետագայում էլի շատ փոփոխություններ, որոնք կհեշտացնեն կառավարումը


3D ասպեկտը Flash-ում հայտնվել է բոլորովին վերջերս և այնուամենայնիվ դա կարող է լավ չաշխատել կախված սարքի տեսակից, օրինակ 3D մեխանիզմը, որը օգտագործվել է խաղի դիտարկիչը պատրաստելու համար գտնվում է մշակման բետտա տարբերակում: Նաև 3D մեխանիզմը կարող է աշխատել ոչ բոլոր browser-ների համար, օրինակ Opera-ի հետ: Համենայդեպս եթե ինչ որ բան չի աշխատի ձեր մոտ կամ ճիշտ չի աշխատի խնդրում ենք գրել դրա մասին Bugs / Ideas (en) ֆորումում, նշելով ձեր browser-ի տեսակը, video card- ի մոդելը և եթե հնարավոր է սխալի print screen –ը :

Խաղի 2D տարբերակը դեռ կգործի և համեմատաբար լավ կաշխատի ավելի թույլ համակարգիչների և smartphone-երի վրա: Համենայդեպս մենք ձևափոխխել ենք 2D տարբերակը որպեսզի մարզադաշտի սահմանները լինեն դինամիկ և համատեղելի լինեն մարզադաշտի տարբեր չափեր: 2D դիտարկչում համատեղելի չեն մարզադաշտի տեսքը, հանդիսատեսը, խոտածածկի տեսակները կամ մարզաշապիկի տեսակները:

Մարզադաշտ և խոտածածկ

Մարզադաշտի մենյուում ավելացել են լրացուցիչ հատկանիշներ, որոնք հնարավորություն են տալիս կարգաբերել քո դաշտը, նաև նոր ասպեկտ է ավելացնում, թե ինչպես է դաշտը օգտագոծվում և պահպանվում:
Այս նոր հատկանիշները ներառում են`
- Խոտածածկի տեսակ- Այս հատկանիշը հնարավորություն է տալիս ընտրելու թե ինչ տիպի խոտածածկ կուզենայիք լիներ ձեր մարզադաշտում: Կան տարբեր որակի խոտածածկեր, ամեն մեկը կունենա բարելավման տարբեր պայմաններ կախված խոտածածկի որակից: (see below).
- Խոտի հնձում- Այժմ դուք կարող եք փոփխել այն թե ինչ տեսք եք ուզում ունենա ձեր դաշտը: կան բազմաթիվ տարբերակներ ընտրության համար, օրինակ կուզենք ունենալ խոտածածկ ոչ ստանդարտ կտրվածքով, կամ եթե ուզում եք որ ձեր խոտածածկը հնձված լինի անկյունագծով ներկայացնելու տարբեր գունային գամմայի շեղակի գծերով. Պլյուս օգտատերերը նաև հնարավորություն կունենան տեղադրեն իրենց թմի լոգոն նշված դիրքում և չափով:
- Խոտածածկի վիճակը - Խոտածածկի վիճակը ամեն խաղից հետո կվատանա և նրան հարկավոր է ժամանակ վերականգնվելու համար: Վերականգման ժամանակկը կախված կլինի եղանակից, այն կաճի ավելի արագ երբ եղանակ այնքան ել շոգ չէ կամ այնքան ել թաց չէ:Սակայն կա ևս մի նոր ֆունկցիա, որը հնարավորություն է տալիս արագ վերականգնման` գումար հատկացնելով խոտածածկի սպասարկմանը: Սա կլինի հասանելի Մարզադաշտ բաժնում: Խոտածածկի վերականգման մյուս լուծումը դա տեղադրել նշված տեսակի նոր խոտածածկ: Տարբեր տեսակի խոտի տեղադրումը կունենա տարբեր ամենալավ վիճակ: Օրինակ այգու խոտով խոտածածկի մաքսիմում վիճակը կլինի ոչ ավել քան 50%-ը, այսինքն չի լինի այդքան լավ խետածածակ: Վատ վիճակում խոտածածկի վրա գնդակը կարող է ցատկոտել անկանխատեսելի ուղությամբ անհամաչափ խոտի պատճառով, նույնիսկ խաղացողի դրիբլինգի ժամանակ կարող է սխալ ուղությամբ գնալ: Վնասվածք ստանալու հնարավորությունը մեծանում է վատ վիճակում գտնվող խոտածածկում և փոքրանում ավելի լավ վիչակում գտնվող խոտածածկում (50%-ից ավելի լավ վիճակում):
- Խոտածածկի չափը- Այժմ դուք հնարավորություն ունեք փոփոխել Խոտածածկի չափը թե ինչքան մեծ կամ փոքր դուք կկամենաք: Այս նոր հատկությունը օգտակար կլինի տակտիկա մշակելու համար: Խոտածածկի փոփոխության արժեքը կախված կլինի խոտի տեսակից և խոտածածկի կտրվածքից :

Խաղի շարժիչը(match engine)

Խաղի շարժիչը փոփոխվել է որպեսզի համատեղվի 3D դիտակիչի հատկությունների հետ, ինչպիսին են մարզաշապիկի տեսակը, դասավորությունն ու հանդիսատեսի քանակը, խաղադաշտի չափերն ու խոտի տեսակը և այլն…
Խաղի շարժիչի մնացած փոփոխությունները ներառում են `

-ավելավել է գոլապահի անիմացիաներ, կանգելը և վազելը ձեռքերը ընդարձակած
- գնդակի ցատկոտելը աննախատեսելի ուղությամբ վատ վիճակում խոտածածկի վրա, և դրիբլինգի ժամանակ, կախված խետածածկի վիճակից
- խաղացողների արագությունը իջացվել է 5%-ով, 3D տարբերակում սա ավելի բնական է նայվում
- վնասվածք ստանալու հնարավորությունը ` ավելի բարձր – վատ խոտածածկում խաղալուց և ավելի ցածր լավ խոտածածկում խաղալուց: (50%-ից ավելի լավ վիճակում):
- ավելի շատ կարճ փոխանցումներ (մշակման փուլում է)
- տուգանային հարվածների և անկյունայինների ժամանակ, խաղացողը փոխանցում կկատարի ավելի էֆֆեկտիվ:
-փոփոխություն պաշտապանությունում, այժմ ավելի հեշտ կլինի անցումը դիմացը կանգնած խաղացողից
-խաղացողները ավելի հաճախ կփոխեն շարժման ուղությունը դրիբլինգի ժամանակ, որպեսզի կրճատվի մրցակցի գնդակ խլելեւ հնարավորությունը
- խաղացողի գնդակի նետման իր առջև խնդիրը ուղղվել է, but an offside striker taking the ball instead
-բոյի ազդեցությունը վազքի և հոգնածության վրա
-ավելացվել է նաև Խաղացողի քաշը (ստորև նշված է)
- տակտիկաներ փոփոխում խաղի նոր մեխանիզմում: Խաղացողները ի վիճակի կլինեն բացվել խաղադաշտում ավելի լավ: Օրինակ Պաշտպանները ի վիճակի կլինեն ավելւի մոտենան գոլային-գծին, նմանապես հարձակվողները ի վիճակի կլինեն ավելի վերև դիրք գրավեն խաղադաշտում: Սրանք խաղային մեխանիզմի փոփոխություններ են, որոնք չեն ազդում տակտիկա մշակմանը:
- հանդիսատեսի հաճախման ալգորիթմի փոփոխում, հաճախումը կախված է լինելու տրբունայի տեսակից և տոմսերի գներից, հանդիսատեսը կնախընտրի ավելի էժան կամ հարմարավետ տեղերը
- դրիբլինգի ժամանակ վնասվածք ստանալու հաճախականությունը, բայց ավելի հազվադեպ քան մնացած վնասվածքները:
- ուղղվել է սխալը երբ 2րդ տակտիկայի էր փոխում որնբ այն տրված չէր
- ուղղվել է սխալը երբ խաղացողին նշանակում էս նուն դիրքում պայմանական հրամանով
- ներդրվել է խաղացոներին պահելը, օրինակ պաշտպանը կարող է փոխել իր դիրքը երբ տեսնի իր մոտ հարձակվողին, որը փակված չէ, թե ինչպես է պաշտպանը դա անելու հետագայում կներկայացվի:

Խաղացողների քաշը

Ավելացվել է նաև խաղացողների քաշը որը տեսանելի կլինի 3d խաղի դիտելու ժամանակ հասակի հետ միասին, հասակով ավելի բարձր խաղացոները կերեվան ավելի բարձր, և ավելի ծանրները ավելի մեծ կերևան քան թեթևները:

Եթե խաղացողը շատ նիհար է, նրանք կվազեն(արագություն կհավաքեն) ավելի դանդաղ քանի որ նրանք ունեն թույլ մկանային մասսա: Ծանր քաշով խաղացողները կրկին կվազեն(արագություն կհավաքեն) ավելի դանդաղ, քանի որ նրանք շաատ ծանր են: Ծանր խաղացողները կհոգնեն ավելի շուտ համեմատած թեթև քաշով խաղացողների: Խաղացողի քաշը կփոխվի կածված պարապմունքից, խաղացած խաղերից և վնասվածքից, թեեւ սա դեռ չի ներդրվել:

Քաշը հաշշվում է օգտագործելով Body Mass Index (BMI) (մարմնի քաշի ինդեքսը), որը հաշվի է առնում քաշը եւ հասակը, որտեղ `
BMI = քաշ / (հասակ* հասակ)

Իդեալական BMI-ին Sokker-ի խաղացողների համար 23.75-ն է:

Կրկին ընտրություննե՛ր են

 • MARM
 • 2012-05-22

Նորից եկավ ընտրությունների ժամանակը: Յուրաքանչյուրը հնարավորություն կստանա մասնակցելու դրանց որպես ցանկացած երկրի Ազգային կամ երիտասարդական հավաքականների մարզիչի թեկնածու, ինչպես նաեւ քվեարկելու իր երկրի հավաքականների մարզիչի թեկնածություն առաջադրած մենեջերների օգտին:

Ընտրությունների էջ անցնելու համար հարկ է գնալ համապատասխան երկրի գլխավոր էջն, այնուհետեւ՝ սեղմել «Ազգային հավաքական» հղումը, որից հետո՝ «Ընտրություններ»:

Եթե դու որոշել ես թեկնածությունդ դնել ընտրություններում, առաջարկվում է ընտրությունների սկսվելուց հետո համապատասխան երկրի ֆորումում բացել թեմա՝ [NT] կամ [U21] խորագրերի ներքո: Խնդրվում է ֆորումներում սպամով չզբաղվել, Սոկկերի փոստով չխնդրել մարդկանց քվեարկել քո օգտին, կամ գրել այդ առթիվ նրանց հյուրագրքերում: Այս «սպամային գործունեություններից» յուրաքանչյուրը կարող է հանգեցնել ֆորումից վտարման կամ տուգանքի:

Խնդրեմ, հիշե՛ք, որ հավաքականներից որեւէ մեկի մարզիչ ընտրված մենեջերը չի կարող հրաժարվել այդ աշխատանքից: Այնպես որ, մասնակցության որոշում կայացնելուց առաջ լավ կլիներ գիտակցել, որ դա միայն զվարճանք չէ. Դուք նաեւ պատասխանատվություն եք ստանձնում մարզիչ եղած ողջ ժամանակաշրջանում ծառայելու մարդկանց, ովքեր իրենց ձայնը տվել են ձեր օգտին՝ մտածելով, որ ամենալավը դուք կարող եք կատարել այդ պարտականությունը:

Ընտրությունները կվերջանան հունիսի 3-ին, ժամը 22:22. Պատրաստեք ձեր խոսքն՝ ուղղված Ձեր օգտին քվեարկել պատրաստվողներին, ինչպես նաեւ պատրաստ եղեք նախապես պատասխանել նրանց հուզող, այդ թվում նաեւ՝ դժվարին հարցերին:

Sokkerի Բարելավումները

 • MARM
 • 2012-02-06

Այս օրերում բազմաթիվ փոփոխություններ են մտցվել խաղի մեջ, որոնք մշակվում էին այս վերջին ամիսներին:
Այս տարբերակի փոփոխությունները.

- Հնարավորություն երկրորդ տակտիկայի տեղադրումը տակտիկաների տրման էջում, օգտագործելով ցանկացած խաղային պայման:
- Ֆորումում առավել կարևոր թեմաների առանձնացում:
- Նոր բաժին է բացվել մրցաշարային աղկուսակի էջում ` “Իրադարձություններ”, որը ընթարնացնում է այդ խմբի թմերի իրադարձությունները (օր. տրանսֆերները): Դրանք նաև կերևան ամեն ակումբի էջում, որը ցույց կտա այդ ակումբի իրադարձությունները:
- Պայմանական հրամանների քանակը ավելացել է: (վերաբերվում է տակտիկայի հրամաններին)
- Տրանսֆերների հանված խաղացողի գումարի պահումները կրճատվել են 4 %-ից 2.5%, բայց խաղացողի վաճառքից հասույթի հարկը դարձել է 4 %-ից 5%:
- Որոշ սկրիպներ և սխալներ են ուղղվել և ավելացվել:
- Պլյուսի վճարումների բարելավումը:

Այս նոր տարբերակով, Ադմինիստրատորները այժմ կարող են հանել տրանսֆերները: Այս տարբերակը կարող է օգտագործվել միայն խելամիտ իրավիճակներում, այն ժամանակ երբ սերվերը փչանում է մի քանի տրանսֆերներ կհանվեն, որոնք իրենց աշուկայական արժեքից շատ ցածր գնով են ծախվել այդ ժամանակ: սա վերաբերվում է միայան սերվերի հետ կապված խնդիրներին, չի նշանակում որ եթե մի խաղացող չի ծախվել ձեր ուզած գնով, ապա պետք է նա հանվի տրանսֆերից:

Կրկին ընտրություննե՛ր են

 • MARM
 • 2012-01-31

Նորից եկավ ընտրությունների ժամանակը: Յուրաքանչյուրը հնարավորություն կստանա մասնակցելու դրանց որպես ցանկացած երկրի Ազգային կամ երիտասարդական հավաքականների մարզիչի թեկնածու, ինչպես նաեւ քվեարկելու իր երկրի հավաքականների մարզիչի թեկնածություն առաջադրած մենեջերների օգտին:

Ընտրությունների էջ անցնելու համար հարկ է գնալ համապատասխան երկրի գլխավոր էջն, այնուհետեւ՝ սեղմել «Ազգային հավաքական» հղումը, որից հետո՝ «Ընտրություններ»:

Եթե դու որոշել ես թեկնածությունդ դնել ընտրություններում, առաջարկվում է ընտրությունների սկսվելուց հետո համապատասխան երկրի ֆորումում բացել ՄԵԿ ճյուղ՝ [NT] կամ [U21] խորագրերի ներքո: Խնդրվում է ֆորումներում սպամով չզբաղվել, Սոկկերի փոստով չխնդրել մարդկանց քվեարկել քո օգտին, կամ գրել այդ առթիվ նրանց հյուրագրքերում: Այս «սպամային գործունեություններից» յուրաքանչյուրը կարող է հանգեցնել ֆորումից վտարման կամ տուգանքի:

Խնդրեմ, հիշե՛ք, որ հավաքականներից որեւէ մեկի մարզիչ ընտրված մենեջերը չի կարող հրաժարվել այդ աշխատանքից: Այնպես որ, մասնակցության որոշում կայացնելուց առաջ լավ կլիներ գիտակցել, որ դա միայն զվարճանք չէ. Դուք նաեւ պատասխանատվություն եք ստանձնում մարզիչ եղած ողջ ժամանակաշրջանում ծառայելու մարդկանց, ովքեր իրենց ձայնը տվել են ձեր օգտին՝ մտածելով, որ ամենալավը դուք կարող եք կատարել այդ պարտականությունը:

Ընտրությունները կվերջանան փետրվարի 12-ին, ժամը 22:22. Պատրաստեք ձեր խոսքն՝ ուղղված Ձեր օգտին քվեարկել պատրաստվողներին, ինչպես նաեւ պատրաստ եղեք նախապես պատասխանել նրանց հուզող, այդ թվում նաեւ՝ դժվարին հարցերին:

Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ ծնունդ

 • Armeniak
 • 2011-12-31

Սիրելի Սոկկերիստներ, Sokker-Հայաստանի անձնակազմը շնորհավորում է ձեզ Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ՝ ցանկանալով երջանկություն, նոր նվաճումներ և հաճելի անակնկալներ:

Խնդիրներ սերվերի հետ

 • MARM
 • 2011-11-15

Կիրակի օրը համակարգի սերվերները պչացել էին և ստիպված էինք ամողջ օրը վերականգնել բազաները: բոլոր խաղերը տեղափոխվել են հաջորդ օրը նույն ժամին:

Կրկին ընտրություննե՛ր են

 • MARM
 • 2011-10-12

Նորից եկավ ընտրությունների ժամանակը: Յուրաքանչյուրը հնարավորություն կստանա մասնակցելու դրանց որպես ցանկացած երկրի Ազգային կամ երիտասարդական հավաքականների մարզիչի թեկնածու, ինչպես նաեւ քվեարկելու իր երկրի հավաքականների մարզիչի թեկնածություն առաջադրած մենեջերների օգտին:

Ընտրությունների էջ անցնելու համար հարկ է գնալ համապատասխան երկրի գլխավոր էջն, այնուհետեւ՝ սեղմել «Ազգային հավաքական» հղումը, որից հետո՝ «Ընտրություններ»:

Եթե դու որոշել ես թեկնածությունդ դնել ընտրություններում, առաջարկվում է ընտրությունների սկսվելուց հետո համապատասխան երկրի ֆորումում բացել ՄԵԿ ճյուղ՝ [NT] կամ [U21] խորագրերի ներքո: Խնդրվում է ֆորումներում սպամով չզբաղվել, Սոկկերի փոստով չխնդրել մարդկանց քվեարկել քո օգտին, կամ գրել այդ առթիվ նրանց հյուրագրքերում: Այս «սպամային գործունեություններից» յուրաքանչյուրը կարող է հանգեցնել ֆորումից վտարման կամ տուգանքի:

Խնդրեմ, հիշե՛ք, որ հավաքականներից որեւէ մեկի մարզիչ ընտրված մենեջերը չի կարող հրաժարվել այդ աշխատանքից: Այնպես որ, մասնակցության որոշում կայացնելուց առաջ լավ կլիներ գիտակցել, որ դա միայն զվարճանք չէ. Դուք նաեւ պատասխանատվություն եք ստանձնում մարզիչ եղած ողջ ժամանակաշրջանում ծառայելու մարդկանց, ովքեր իրենց ձայնը տվել են ձեր օգտին՝ մտածելով, որ ամենալավը դուք կարող եք կատարել այդ պարտականությունը:

Ընտրությունները կսկսվեն հոկտեմբերի 10-ին եւ կվերջանան հոկտեմբերի 23-ին, ժամը 22:22. Պատրաստեք ձեր խոսքն՝ ուղղված Ձեր օգտին քվեարկել պատրաստվողներին, ինչպես նաեւ պատրաստ եղեք նախապես պատասխանել նրանց հուզող, այդ թվում նաեւ՝ դժվարին հարցերին:

Վճարային նոր մեթոդներ

 • MARM
 • 2011-09-29

Ձեզ ենք ներկայացնում Պլյուսի նոր վճարման համակարգ` platnosci.pl, աշխարհում ավելի հայտնի է payU անունով: Այն գործում է Visa և Mastercard քարտերի վճարումներով և online բանկային փոխանցումներով (միայն լեհական բանկային հաշիվների):

Դա նշված է վճարումների որպես առաջին ընտրությունը, այժմ դա մեր նախընտրած տարբերակն է Պլյուս-ի վճարումների` գործարքների միջնորդավճարների և վճարումների փոխանցման ժամանակահատվածի համար, այպիսով եթե հնարավոր է, խնդրում ենք օգտագործեք այդ վճարային օպերատորը: Բացի այդ, վճարման հետ կապված մերժումերը առավելագույնս նվազում է, ի տարբերություն DotPay –ով արված քարտային վչարուների:

Լրացուցիչ, մենք ակտիվացրել ենք uKash վճարման համակարգը DotPay ալիքով: Այն այլընտրանքային վճարման եղանակ է, երբ դուք չունեք որեւէ կրեդիտ կամ դեբետ քարտ, բայց աշխատում է միայն այն երկրներում, որտեղ այս համակարգը հասանելի է:Ընտրություններ

 • Armeniak
 • 2011-06-20

Նորից ընտրություններ են ընթանում: Այս մրցաշրջանում ընտրելու ենք նաև երիտասարդական հավաքականի մարզիչ: Դու կարող ես մարզչական թեկանածությունդ առաջարկել ցանկացած երկրում և ձայնդ տալ(Հայաստանում) ազգային և մինչև 21 տարեկանների քո նախընտրած մարզչին: Ընտրություններին մասնակցելու համար այցելիր հավաքականի էջը և սեղմի՜ր Ընտրությունների էջ:
Եթե որոշել ես թեկանածությունդ առաջարկել մի երկրում խորհուրդ ենք տալիս ընտրածդ երկրի ֆորումում մի նոր թեմա բացել և քեզ ներկայացնել: Թեմայի անվանման առաջ պարտադիր գրիր [NT] կամ [U21] և մականունդ, օրինակ այսպես [NT] Armeniak կամ [U21] Armeniak: Խնդրում ենք ֆորումում և հուշամատյաններում ՍՊԱՄ չանել և ուրիշ անդամներին ձայների համար նամակներ չգրել: ՍՊԱՄով զբաղվողներին ստիպված կլինենք պատժել:

Հիշեցնենք, որ այն անդամները, որոնք ընտրվում են հավաքականի մարզիչ, չեն կարող հրաժարվել իրենց աշխատանքից: Դա միայն հաճույք չէ, այլ պատասխանատվություն բոլոր այն անդամների հանդեպ, որոնք տվել են քեզ իրենց ձայները:

Ընտրություններն կավարտվեն հուլիսի 3 ին ժամը 22:00 ին: